Scheiding uitgelegd

Recent uitgelegde begrippen

RFEA
RFEA staat voor Register Financieel Echtscheidingsadviseurs, en is een document waarin alle financieel echtscheidingsadviseurs opgesteld zijn.
Referteverklaring
Een referteverklaring is een ondertekend document waarin één van de partners verklaart het eens te zijn met het verzoekschrift tot echtscheiding, dat aangevraagd is door de andere partner.
Scheidingsconvenant
Een scheidingsconvenant is een document waarin scheidende partijen afspraken vastleggen rondom de scheiding.
Kinderkenning
Kinderkenning is een juridische verklaring dat je ouder van je kind bent.
Overlegscheiding
Een overlegscheiding is een scheiding waarbij de partijen in goed overleg uit elkaar gaan.

Recent beantwoorde vragen